BLOGY DO 100 SLOV - ŠKOLAŠKOLSKÁ REFORMA - ALTERNATÍVNY POHĽAD

Každý si z detstva pamätá učiteľky, ktoré za katedrou nikdy nemali stáť. Vzdelanie žiaka by nemalo závisieť od lotérie, ktorá určí, akého učiteľa dostane. Riešením je internet. Primárne by každé učivo malo vychádzať z toho, na čoho je možné daný nový poznatok využiť. Učebné látky by sa mali zmeniť na projekty, ako sa veci robia - paralela k tomu, že sedím pri skúsenom pracovníkovi a vidím, aké pracovné operácie robí. Všetky predmety by mali byť spracované formou počítačových hier - ako Farma, či Automechanik. Takto môžu byť všetky potrebné poznatky dostupné v rovnakej kvalite deťom v celom svete.

22.01.2021
Autor : Belgof

MODERNÉ A ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO - VIZITKA 100 EXPERTOV. 4. časť

Do roku 2030 sa zvýšia zručnosti a vedomosti mladých meraných PISA testovaním zo 480 bodov na 505. Skvelý plán. Ale keď už vieme, ako taký pokrok dosiahnuť, prečo si nedáme cieľ vyrovnať sa najlepším krajinám OECD? Nuž zjavne preto, že opäť ide len o zbožné, ničím nepodložené prianie a ako dosiahnuť tento cieľ nikto nevie. Vymyslia sa nové koncepcie, ministerstvo bude stresovať učiteľov, médiá budú bedákať nad slabými výsledkami a to bude tak všetko. Akceptujme, že časť žiakov jednoducho nemá na lepšie výsledky a časť žiakov ani nemá záujem. Čo urobiť môžeme, je urobiť vzdelanie príťažlivým.

12.10.2020
Autor : Belgof

MODERNÉ A ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO - VIZITKA 100 EXPERTOV. 3. časť

Otvorenie trhu s učebnicami. Hmyz by sa urazil, keby som k nemu prirovnal niektorých politikov. Ale ich zavádzanie trhu do najnezmyselnejších oblastí je mimoriadne otravné. Pedagógovia strávia stovky hodín, pokým prelúskajú desiatky učebníc z predmetov, ktoré učia. Neustále ich budú otravovať obchodníci, ktorí budú učebnice predávať a ponúkať novinky. Tí iste neobídu ani riaditeľov a ponúknu benefity "pre školu". Nakoniec rozhodne pán riaditeľ a je jasné ako. Popritom vyjde navnivoč práca mnohých šikovných autorov, ktorí nebudú "trhovo úspešní." Toto trhové blúznenie pripravuje zdravotníctvo o desiatky miliónov EUR ročne a neprináša žiadne zlepšenie starostlivosti. Prinieslo energetických šmejdov, ale cena elektriny neklesla.

09.10.2020
Autor : Belgof

VZDELANIE PRE CELÝ SVET

Priniesť ho môže aj malá súkromná firma, má ohromný ziskový potenciál. Mobily už v chudobných štátoch sú a Starlink prinesie internet všade. Videá zo svojich hodín nahrajú učitelia cez mobil na školský "youtube", kde sa zoradia podľa štátu, ročníka a predmetu. K tomu testy a fóra. Do roka je e-škola hotová v celom svete. Pomôže učiteľom aj žiakom a aj nahradí školu. Neskôr sa môže orientácia výuky zamerať na použitie poznatkov. Nebude sa učiť sínus, ale riešiť zmysluplná úloha, kde je sínus nevyhnutný. A ešte neskôr - každý predmet vydať ako profesionálne prepracovanú hru. Spomeňte si. Komenský - Škola Hrou.

05.08.2020
Autor : Belgof

 


Tatryana 13 THINGS TO IMPROVE THE WORLD Internetová strana Belgof 28 QUESTIONS FOR ECONOMISTS


Internetove nakupne centrum Blogy do 100 slov TAKE A TRIP Tatryana - obchod